Kollárova171/16, Karlín 186 00 Praha 8 info@lepsizitrek.cz +420777070920 Bankovní spojení 2501758855/2010

O nás

Společně pro lepší zítřek

Podporujeme sociálně slabé skupiny potravinovými balíčky a poradenstvím. Snažíme se zlepšit informovanost o recyklaci. Zajišťujeme akce s náplní zvýšení komplexní informovanosti o recyklaci. (výuka vaření z přebytků, zužitkování přebytku potravy a jejich recyklace, recyklace papíru skla i plastů). Organizujeme přednášky a besedy na téma recyklace. Předmětem naší činnosti jsou dále aktivity pro vybrané skupiny – např. děti z dětských domovů, matky s dětmi, osoby bez přístřeší nebo sociálně slabé skupiny. Naše činnnost spočívá v osvětě – organizaci přednášek a besed vedoucí k úsporám financí, zvýšení finanční gramotnosti a šetrnějšímu užívání přírodních zdrojů