Kollárova171/16, Karlín 186 00 Praha 8 info@lepsizitrek.cz +420777070920 Bankovní spojení 2501758855/2010

Kontakt

Zítřek z. s.

IČO: 285 56 364 

Pavel Komárek - předseda
   +420777070920 
@    info@lepsizitrek.cz
     www.lepsizitrek.cz
Sídlo 
Kollárova171/16
186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční  adresa
Humpolecká 16
140 00 - Praha 4, Krč

Bankovní spojení
2501758855/2010